Kongre'ye -78 Gün Kaldı

Ana Konular • Kanser Rehabilitasyonu Genel Prensipler
 • Kanserli Hastada Ağrı Yönetimi
 • Kanserli Hastaya Yaklasımda Saglık Sistemleri Yönetimi
 • Kanserli Hastada Osteoporoz Yönetimi
 • Lenfödem Anatomi ve Fizyolojisi
 • Lenfödemde Değerlendirme ve Tanı Yöntemleri
 • Lenfödem Tedavisi
 • Lenfödeme Yol Açan Durumlar ve Ayırıcı Tanı
 • Lenfödemde Genetik
 • Lenfödemde Akılcı İlaç Kullanımı
 • Lenfödemde Cerrahi Yöntemler
 • Manuel Lenfatik Drenaj
 • Kompleks Dekonjestif Terapi Dışı Tedaviler
 • Kompleks Dekonjestif Tedavi AnaHatları
 • Lenfödemde Özbakım Yöntemleri
 • Kompresif Tedaviler
 • Lipödem
 • Lipödemde Cerrahi Yöntemler
 • Pediatrik Lenfödem
 • Genital Lenfödem
 • Lenfödemde Kinezyo Bantlama
 • Lenfödemde Yara ve Yara Bakımı
 • Flebolenfödem
 • Lenfödemde ve Lipodemde Diyet